Personakt Antavla

Abraham CHRISTIANSSON

torpare. Blev 77 år.

Far:Christian TERNOSSON (1785 - 1854)
Mor:Inger ANDERSDOTTER (1784 - 1865)

Född:1814-06-13 Myckleby (O). [1]Genom ett misstag/förväxling ändras senare till 1816-03-02. Detta sker när hans arbete på Groröd upphör.
Bosatt:1814-06-13 Myckleby (O). [2]backstuga Djupvik
Bosatt:1824 Myckleby (O). [3]backstuga Djupvik, son
Bosatt:1825 Krogane, Myckleby (O). [4]backstuga Djupvik, son
Bosatt:1832 Krogane, Myckleby (O). [5]backstuga Djupvik, son
Bosatt:1835 Groröd, Torp (O). [6]dräng hos Erik Olofsson Groröd
Bosatt:1838 Ström, Torp (O). [7]torp Rutgersmyr
Bosatt:1838 Ström, Torp (O). [8]torp Runden dräng

"Svag i christendomskunskap.Har först på senare år blivit admitterad till H. nattvard.

Admitterad = Släppa fram eller tillåta något. Till exempel om man blir admitterad till nattvardsgång så har man konfirmerats.

Han arbetar som dräng hos sin bror Herman
 
Bosatt:1843 Ström, Torp (O). [9]backstuga Skogelund
Bosatt:1847 Ström, Torp (O). [10]backstuga Skogelund
Bosatt:efter 1847 Ödsmål Övre, Torp (O). [11]backstuga Wasshagen
Bosatt:1853 Ödsmål Övre, Torp (O). [12]backstuga Wasshagen
Bosatt:1866 Ödsmål Övre, Torp (O). [13]backstuga Wasshagen
Bosatt:1878 Ödsmål Övre, Torp (O). [14]backstuga Wasshagen
Bosatt:1884 Ödsmål Övre, Torp (O). [15]backstuga Loneberg, fattighjon
Död:1891-11-27 Ödsmål Övre, Torp (O). Dödsorsak: drunknade. [16]Döboken anger "fattighjon fr Ö Ödsmål"

Abraham försvann 27 novenber 1891 och hittades drunknad 2 januari 1892 i Rutgers myr Torp. Begravd 10 januari 1892.

Torpet Rutgersmyr, kallas i äldre tider för Rödkärrsmyren och ligger i Ströms nordöstra del och gränsar till Höggeröd. namnet Rurgersmyr är en förvanskning av det äldre namnet. Myren var fram till laga skifte 1850 samfälld och kunde utnyttjas av alla gårdsägarna på Ström Torpet går i våra dagar under namnet "Sabels" efter en båtsman Sabel.
I och med laga skifte 1850 blev torpet ett båtsmanstorp för rotens båtsman som då fick sin bostad här. Tidigare hade torpet Skråbacken varit båtsmanstorp på Ström. Torpet Rutgersmyr uppstod omkring 1825 och den förste torparen här var sjömannen Anders Svensson född 1804. Hans hustru var Britta Larsdotter född 1802. de hade tre barn varav två var födda här. De hade tidigare varit inhysta hos Elisa Henriksson på torpet Bråten under Ström samt en kort tid på Töllås. 1837 stod torpet "öde utom åbyggnad" och familjen var då skriven "på socknen". Britta dog trots det på Rutgersmyr medan Anders dog 1860 "på socknen". En kort tid i början av 1840-talet hade Abraham Christiansson född 1816 och hans hustru Johanna Olsdotter född 1812 här med sin familj. Redan 1844 flyttade familjen vidare till Skogelund under Ström. Denna text är hämtad från Helen Olssons bok " Gården Sröm i Torps socken på Orust"
 
Begravd:1892-01-10 Torp (O). [17]
Bouppteckning:1892-01-12 Ödsmål Övre, Torp (O). [18]Sammandrag av bouppteckningen:

Tillgångar (lösöre) 26:85
Skulder 19:26
Behållning 6:56
 

Äktenskap med Johanna OLSDOTTER (1812 - 1882)

Vigsel:1842-03-29 Torp (O). [19]

Barn:
Inger Catharina ABRAHAMSDOTTER (1840 - 1906)
Anna-Gustafva ABRAHAMSDOTTER (1842 - 1913)
Olof Christian ABRAHAMSSON (1844 - 1844)
Olof Christian ABRAHAMSSON (1845 - 1919)
Johan-Adolf ABRAHAMSSON (1848 - 1936)
Johanna-Christina ABRAHAMSDOTTER (1851 - 1935)
Gustaf Alfred ABRAHAMSSON (1855 - )
Alexander(Zander) ABRAHAMSSON (1857 - 1942)

Noteringar

Abraham döpt 14/6 1814.
Födelseåret ändrades när Abraham flyttade till Torp socken.
I husförhörslängderna i Torp står det att han är född 2/3 1816.
Abraham har svag kristendomskunskap. Har först i senare år blivit
admitterad till Herrens Heliga Nattvard.
År 1840 föddes Inger Catharina, oä dotter till Johanna Olsdotter.
Fadern angavs vara Abraham Christensson från Djupvik und Krogarne,
ännu ej konfirmerad.
Abraham arbetade som dräng hos sin broder Herman på torpet Runden
und Ström.
Vigda i Torp sn. 29/3 1842.
Drängen Abraham Christiansson från Runden und Ström och dess
fästekvinna Johanna Olsdotter från Intaget und St Klevedal.
Han ungkarl och 26 år. Hon ogift och 30 år.
Sonen Olof Christian avlider 12/11 1844, endast 8 dagar gammal.
Familjen bodde på Skogelund und Ström där Abraham var torpare.
År 1853 flyttar Abraham med sin familj till Wasshagen und Övre
Ödsmål.
Abraham Christiansson dog 27/11 1891.
Står då som fattighjon från Övre Ödsmål.
Död genom drunkning, 75 år 8 mån 25 dagar.

Johanna Olsdotter döpt 15/5 1812 i Torp sn.
Faddrar: Sven Olsson i Klefwa, Ollena Andersdotter på
Klefvegärdet.
Johanna avled 7/1 1882. Hon var 69 år 7 mån 25 dagar gammal.
Birgitta

Levnadsbeskrivning
Dödsorsak: Drunkning. Större delen av sitt liv är Abrahems födelsedag i husförhörslängderna angiven till 2/3 1816! Hemma på Djupvik i AI:11 pag. 77 (1825-32) är noterat: "Kan ej läsa". I AI:12 pag. 70-71 (1832 -34) är noterat: "något d.d." ej adm. d cd". Abraham kom under perioden 1835-37 enl. Torp AI:11 pag. 13 till Groröd som dräng. Samtidigt kom en annan Abraham Christensson född 2/2 1817 också dit som dräng. Hans födelsedatum anges dock till 2/3 1816. När sedan båda flyttade från Groröd (den senare hem till föräldrarna på torpet Åsen u Torp) fick båda samma födelsedatum - det felaktiga 2/3 1816! "Vår" Abraham Christiansson flyttade under samma period (1835-37 eftersom han är struken där) som dräng till sin broder Herman Christiansson på torpet Runden u Ström (Torp AI:12 pag. 112 (1836-43). Medan han bodde här gifte han sig med Johanna Olsdotter från torpet Intaget u Klevedal. Med henne hade han redan två barn, döttrarna Inger Catharina och Anna Gustafva. I Myckleby födelsebok C:4 sid. 96 står Inger Catarina att "Fadern uppgafs vara förre drängen Abraham Christiansson från Djupviken u Krogane, ännu ej confirmerad". I födelseboken för Anna Gustafva (Torp C:3 sid 172) kan man läsa att fadern är "Inhyses Abraham Andersson på Intaket u Stora Klevedal". Prästen har tydligen skrivit fel på efternamnet - det har han även gjort i en husförhörslängd där han sedan har fått ändra till det rätta. De bosatte sig på torpet Rutgersmyr u Ström (AI:12 pag. 116 (1838-43) och senare på torpet Skogelund u Ström(AI:14 pag. 161. I AI:13 (1843-46) är rubriken till Abrahams med familj boställe ursprungligen angiven som T. Rutgersmyren. Därefter har detta överstrukits och ovanför har skrivits T. Skogelund. Efter detta har T. överstrukits och ovanför detta har noterats: "Backstuga". När Abraham var dräng på Groröd har prästen noterat: "ännu ej confirmerad" och när han bodde på Runden hos sin broder står det:" Svag i Christendomskunskap! har först på senare år blifvit admitterad till H. nattvard." Som framgår av födelseboken för första dottern var han fortfarande ej konfirmerad 12/6 1840! Abraham med familj bosatte sig efter 1851 till till 1880-talet på backstugan Wasshagen u Ö Ödsmål där i början av 1800-talet Abrahams farbroder Anders Ternosson hade bott (Torp AI:2 pag. 75 (1999-1805) och AI:3 pag. 56. Vid sin bortgång bodde Abraham som inhyses på Loneborg u Ödsmål. Vasshagen finns ej med i AI:18 (1884-95)! Torpet Djupvik omnämnes i "Torpare och Backstugusittare på Orus". Även Runden omnämnes och det anges att det skulle uppstått 1839 då Herman Christensson född 1814 kom hit frå torpet Djupdal u Krogane. - Här föreligger några felaktigheter i det att Herman som broder till Abraham också heter Christiansson och är född 25/2 1812! Han härstammar alltså från torpet Djupvik u Krogane och ej Djupedal! Vad gäller torpet Skogelund anges att Abraham Christensson (obs skall vara Christiansson!) kommer hit omkr. 1840. Inget annat är känt om detta torp. Beträffande Rutgersmyr upplyses att det skulle vara en backstuga uppförd omkr. 1825. Enl. AII:2 bodde här en Alexander Andersson Sabel född 1858. -Kan det vara samma ställe som på nyare kartor kallas Sabels? Om torpet Vasshagen u Ö Ödsmål står det att läsa att det omnämnes redan 1791 som torpställe. Vidare att år 1853 kommer torparen Abraham Christensson (Christiansson!) hit med sin familj. Hustrun skulle ha avlidit här 1882 (stämmer med egna uppgifter).
Makarna skulle ha haft det mycket fattigt. Såväl mor som barn fick gå ut och tigga för sitt uppehälle. Slutligen anges att Abraham skulle ha avlidit här 1891 vilket inte stämmer med min forskning som konstaterar att han dog på Loneberg. I AI:17 pag. 247 (1878-83) unde Vasshagen har för Abraham noterats: "vistas sed. 66 i Brunnefjäll. ... rykten"!
Lars Westlund


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1814 Födelse 1814-06-13 Myckleby (O) [1]
1814 Bosatt 1814-06-13 Myckleby (O) [2]
1817 3 år Brodern Samuel CHRISTIANSSON föds 1817-07-05 Myckleby (O) [20]
1820 6 år Brodern Johannes CHRISTIANSSON föds 1820-11-11 Myckleby (O) [21]
1823 9 år Systern Anna-Christina CHRISTIANSDOTTER föds 1823-12-20 Myckleby (O) [22]
1824 Bosatt 1824 Myckleby (O) [3]
1825 Bosatt 1825 Krogane, Myckleby (O) [4]
1832 Bosatt 1832 Krogane, Myckleby (O) [5]
1835 Bosatt 1835 Groröd, Torp (O) [6]
1838 Bosatt 1838 Ström, Torp (O) [7]
1838 Bosatt 1838 Ström, Torp (O) [8]
1840 25 år Dottern Inger Catharina ABRAHAMSDOTTER föds 1840-06-11 Myckleby (O) [23]
1842 27 år Vigsel Johanna OLSDOTTER 1842-03-29 Torp (O) [19]
1842 28 år Dottern Anna-Gustafva ABRAHAMSDOTTER föds 1842-07-23 Torp (O) [24]
1843 Bosatt 1843 Ström, Torp (O) [9]
1844 30 år Sonen Olof Christian ABRAHAMSSON föds 1844-11-04 Torp (O) [25]
1844 30 år Sonen Olof Christian ABRAHAMSSON dör 1844-11-12 Ström, Torp (O) [26]
1845 31 år Sonen Olof Christian ABRAHAMSSON föds 1845-11-19 Torp (O) [27]
1847 Bosatt 1847 Ström, Torp (O) [10]
>1847 Bosatt efter 1847 Ödsmål Övre, Torp (O) [11]
1848 34 år Sonen Johan-Adolf ABRAHAMSSON föds 1848-12-24 Torp (O) [28]
1851 36 år Dottern Johanna-Christina ABRAHAMSDOTTER föds 1851-04-25 Torp (O) [29]
1853 Bosatt 1853 Ödsmål Övre, Torp (O) [12]
1854 40 år Fadern Christian TERNOSSON dör 1854-11-29 Krogane, Myckleby (O) [30]
1855 40 år Sonen Gustaf Alfred ABRAHAMSSON föds 1855-05-24 Torp (O) [31]
1857 42 år Brodern Johannes CHRISTIANSSON dör 1857-01-06 Hällebord, Myckleby (O) [32]
1857 43 år Sonen Alexander(Zander) ABRAHAMSSON föds 1857-08-19 Torp (O) [33]
1865 50 år Modern Inger ANDERSDOTTER dör 1865-05-17 Krogane, Myckleby (O) [34]
1866 Bosatt 1866 Ödsmål Övre, Torp (O) [13]
1878 Bosatt 1878 Ödsmål Övre, Torp (O) [14]
1882 67 år Makan Johanna OLSDOTTER dör 1882-01-07 Ödsmål Övre, Torp (O) [35]
1882 67 år Brodern Samuel CHRISTIANSSON dör 1882-04-14 Skala, Myckleby (O) [36]
1884 Bosatt 1884 Ödsmål Övre, Torp (O) [15]
1889 74 år Brodern Herman CHRISTIANSSON dör 1889-02-11 Ström, Torp (O) [37]
1891 77 år Död 1891-11-27 Ödsmål Övre, Torp (O) [16]
1892 Begravning 1892-01-10 Torp (O) [17]
1892 Bouppteckning 1892-01-12 Ödsmål Övre, Torp (O) [18]

Källor

[1]Myckleby C:3 (1792-1829) Bild 46 / sid 85
  
[2]Myckleby AI:6 (1815-1822) Bild 14 / sid 17 rad 9
  
[3]Myckleby AI:9 (1824-1825) Bild 8 / sid 7
  
[4]Myckleby AI:11 (1825-1832) Bild 45 / sid 77
  
[5]Myckleby AI:12 (1832-1834) Bild 42 / sid 71
  
[6]Torp AI:10 (1832-1835) Bild 11 / sid 13
  
[7]Torp AI:12 (1838-1843) Bild 65 / sid 117
  
[8]Torp AI:12 (1838-1843) Bild 63 / sid 113
  
[9]Torp AI:13 (1843-1846) Bild 64 / sid 115
  
[10]Torp AI:14 (1847-1853) Bild 89/ sid 162
  
[11]Torp AI:14 (1847-1853) Bild 141 / sid 266
  
[12]Torp AI:15 (1853-1865) Bild 166 / sid 314
  
[13]Torp AI:16 (1866-1877) Bild 285 / sid 280 rad 21
  
[14]Torp AI:17 (1878-1883) Bild 253 / sid 247 rad 2
  
[15]Torp AI:18 (1884-1895) Bild 171 / sid 167 rad 34
  
[16]Torp F:2 (1883-1895) Bild 37 / sid 65 nr 38
  
[17]Torp (O) F:2 (1883-1895) Bild 37 / sid 65
  
[18]Orusts och Tjörns häradsrätt FII:35 (1892-1893) Bild 51 / sid 95
  
[19]Myckleby E:2 (1838-1848) Bild 24
  
[20]Myckleby C:3 (1792-1829) Bild 54 / sid 101
  
[21]Myckleby C:3 (1792-1829) Bild 62 / sid 117
  
[22]Myckleby C:3 (1792-1829) Bild 73 / sid 139
  
[23]Myckleby C:4 (1830-1860) Bild 53 / sid 97
  
[24]Torp C:3 (1793-1842) Bild 92 / sid 173
  
[25]Torp C:4 (1843-1860) Bild 100 / sid 9
  
[26]Torp (O) C:4 (1843-1860) Bild 810 / sid 265
  
[27]Torp C:4 (1843-1860) Bild 120 /sid 13
  
[28]Torp C:4 (1843-1860) Bild 200 / sid 29
  
[29]Torp C:4 (1843-1860) Bild 270 / sid 43
  
[30]Myckleby C:4 (1830-1860) Bild 192 / sid 417
  
[31]Torp (O) C:4 (1843-1860) Bild 420 / sid 73
  
[32]Myckleby C:4 (1830-1860) Bild 195 / sid 423 nr 1
  
[33]Torp C:4 (1843-1860) Bild 520 / sid 93
  
[34]Myckleby F:1 (1861-1882) Bild 25 / sid 43 nr 12
  
[35]Torp F:1 (1861-1882) Bild 85 / sid 163 nr 1
  
[36]Myckleby F:1 (1861-1882) Bild 104 / sid 201 nr 23
  
[37]Torp F:2 (1883-1895) Bild 26 / sid 43