Personakt Antavla

Olof JONSSON

Far:Jon OLOFSSON (1589 - 1644)
Mor:Gunhild ANDERSDOTTER (1589 - 1659)

Född:Alsen (Z). [1]Västbacken, Alsen (Z)
Bosatt:1658 Backen, Alsen (Z). [1]Troligen Västbacken N:o 2. Står för gården detta år
Död:före 1674 Västbacken, Alsen (Z). [1]

Äktenskap med Kerstin ERIKSDOTTER

Vigsel:Familj med Kerstin Eriksdotter

Barn:
Olof OLOFSSON (1647 - 1721)

Noteringar

Övertog halva gården 1641-10-26. Brodern Anders övertog den andra halvan 1640-07-18

1647, Oluff Joensson i Backe klager, att Märit enkia i Mälby, Mattmar sochn besitter sin moders gårdh, then Herr Oluff Nocol sig delz inbytt hade, delz kiöpte och joden tvenne gånger utbudet och arfwingern hembudet der till de nu icke neka kundhe. Som hans mångfallige bref, NB. 22 bref,alt klart uthwijser, och än afsomt alle syskonen, Bencht i Odtbergh undantagandess, thenbekenner Herr Oluff icke Wara uthbetalter. NB. Her Martheni Hammerdal wahrfulmechtig attigen bekomma af nästeodelzmännernede pengar Herr Oluffpå jordegodzetuthladhe, dem HerMårthen icke bleffwe kunde mechtig. NB. Och de penningar, 16 richdaler, Fålke upburit hadehade förmäles wara gifne i räntha. Oluff Joenson i Backe och Grels i Kluk hadhe inge breff och skäl på sin klagan.
Resol. Fålke som bohr i Norje skall skaffas tillstädes på nästa tingh, effter såsom han godzet såldt hadhe. 2)

Ett barn till Olof Jonsson i Backe är begaven 1643-04-30 i Alsen kön anges ej. 1)

Källa Karl-Göran Eriksson

www.fam-sjolander.se/gunnar/p33862b5a.html


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1658 Bosatt 1658 Backen, Alsen (Z) [1]
<1674 Död före 1674 Västbacken, Alsen (Z) [1]

Källor

[1]http://www.fam-sjolander.se/gunnar/p33862b5a.html