Personakt Antavla

Gustaf Adolf LARSSON

hemmansägare. Blev 82 år.

Far:Lars Gustaf ANDERSSON (1855 - 1945)
Mor:Ingrid JONSDOTTER (1856 - 1945)

Född:1879-01-16 Hällesjö (Z). [1]Moderns ålder 23
Bosatt:1879-01-16 Ansjö, Hällesjö (Z). [2]näst sista raden
Bosatt:1882 Ansjö, Hällesjö (Z). [3]son
Bosatt:1888-12-16 Grönviken, Bräcke (Z). [4]son
Bosatt:1892 Grönviken, Bräcke (Z). [5]son
Bosatt:1900 Grönviken, Bräcke (Z). [6]son
Bosatt:1908 Grönviken, Bräcke (Z). [7]arbetare
Bosatt:1910 Grönviken, Bräcke (Z). [8]arrendator bonde
Bosatt:1927 Grönviken, Bräcke (Z). [9]bonde
Bosatt:1937 Grönviken, Bräcke (Z). [10]bonde
Bosatt:1940 Grönviken 1:6, Bräcke (Z). [11]gift
Bosatt:1941 Grönviken, Bräcke (Z). [12]
Bosatt:1950 Grönviken 1:6, Bräcke (Z). [13]änkling hemmansägare
Bosatt:1960 Grönviken, Bräcke (Z). [14]änkling hemmansägare
Död:1961-07-05 Grönviken, Bräcke (Z). Dödsorsak: dog i skogen. [15]Se notering under notering
Begravd:1961-07-16 Bräcke kyrkogård, Bräcke-Revsunds pastorat (Z). [16]
Bräcke kyrkogård, avd. 5, nr. 15-16 (kista, nr 2 i graven)
Graven upplåten till 31/12 2013 (upplåtelse nr 1)
 
Bouppteckning:1961-11-19 Grönviken, Bräcke (Z).Tillgångar 17.646:-
Avgående poster 2.503:-
Behållning 15.143:-
 

Äktenskap med Hulda JONSSON (1889 - 1946)

Vigsel:1908-11-08 Bodsjö (Z). [17]Gustaf Adolf Larsson bonddräng
Hulda Jonsson Arrondatorsdotter
 
Jordbruksräkning:1944-09-14 Grönviken 1:6, Bräcke (Z). [18]åker 3,6 ha
tomt 0,3 ha
skogsmark 35 ha
övrig mark 7 ha
summa 45,9 ha
täckdikning 3 ha
slåttermaskin 1
släpräfsor 1
vattenledning i bostadshus nej
el för belysning ja
el för drivkraft nej
el för varmvattenberedning nej
 

Barn:
Helena Ingrid GUSTAFSSON (1909 - 1979)
Gertrud Kristina GUSTAFSSON (1910 - 1988)
Margareta Elsa Gustafsson (1914 - 1980)
Eva Marta Gustafsson (1914 - 1914)
Jonas Alfred GUSTAFSSON (1915 - 1915)
Anna Katarina Gustafsson (1917 - 1999)
Karin Helga Otilia LARSSON (1920 - 1921)
Gunborg Elin Nilda GUSTAFSSON (1922 - 1962)
Ture Gustaf Adolf GUSTAFSSON (1924 - 1999)
Rut Hulda Elvira GUSTAFSSON (1927 - 2019)
Arvid Leonard GUSTAFSSON (1930 - 1930)
Marianne Sigrid GUSTAFSSON (1931 - 2009)
Ulla Kerstin Britt GUSTAFSSON (1932 - 2015)
Siv Edit Irene GUSTAFSSON (1935 - )

Noteringar

Född 1879 i Hällesjö Z län enl folkräkningen 1890 Hemmansägare i Grönviken
No 101. Gustaf Adolf försvann i skogen och hittades död tisdagen den 11/7-61.

Källa, artiklar i Östersunds-Posten. Avskrifterv av dessa artiklar nedan:

1961-07-06 torsdag
Östersunds-Posten
Omkring 75-talet man från olika byar i Bräcke socken deltog under onsdagen och natten mot torsdagen i skallgång efter 81-årige förre lantbrukaren Gustaf Adolf Larsson, Grönviken, Bräcke, som försvunnit under en skogspromenad på tisdagseftermiddagen.

När skallgången avslutades vid 2-tiden natten mot torsdag hade man finkammat ett stort område intill och ett par kilometer väster om Grönvikens by, mellan allmänna landsvägen mot Sidsjö och Revsundssjön men inte funnit något spår efter den försvunne. En man från statspolisen i Östersund deltog även i spaningarna med spårhund.
Larsson hade vid 15-tiden på tisdagen lämnat hemmet i Grönviken enligt uppgift för att titta till några hästar i närheten i skogen. Enligt en annan uppgift skulle han ha berättat att han tänkte besöka bekanta på gården Fjärs cirka halvannan mil från Grönviken i Revsunds socken och på skogstigar, med vilka Larsson sedan gammalt var väl förtrogen, bege sig dit. Man far emellertid via Gällöpolisen samt en motorbåtspatrull och spårhund kontrollerat att han inte varit i dessa trakter. När han inte om någon timme kom hem igen blev man orolig och började söka efter honom varvid folk från Grönviken deltog i spaningar till sent på tisdagskvällen. Några anhöriga till den försunne. Ture Gustafsson, Lars Alfredsson och Erik Bengtsson samt ytterligare en person fortsatte sökandet hela natten men utan resultat. Tidigt på onsdagsmorgonen återupptogs sökandet av folk från Grönviken samtidigt som man kontaktede ortspolisen och fick en polisman Jonasson och en spårhund från statspolisen i Östersund till hjälp. senare på onsdagseftermiddagen uppbådades ett stort antal skallgångsmanskap, sammanlagt ett 50-tal man som under ledning av Bräckepoliserna Folke Bryngemark och Haldo Slottsborg samt länsskogvaktare Ivar Göransson organiserade en skallgångskedja vilken avlöste Grönvikens manskap.
Det är också möjligt att Larsson, som inte ansågs vara i bästa kondition kan ha dukat under av trötthet i närheten av Grönvikens by. I dag kommer sökandet att fortsätta, eventuellt med anlitande av militärt skallgångsmanskap.
På torsdagen återupptogs sökandet. I första hand koncentrerade man sig till draggning i Mälsjön.


1961-07-07 fredag
Östersunds-Posten
Vart tog den 82-årige förre lantbrukaren Gustaf Adolf Larsson, Grönviken, Bräcke, vägen sedan han vid 15-tiden i tisdags lämnade sitt hem i Grönviken med beskedet att han bara skulle "gå ut och titta till hästarna i trakten av Märlån". Och vartill han skulle använda den tändsticksask han stoppade i fickan innan han gick med orden "att den kunde vara bra att ha".

Inte ens torsdagens spaningspådrag som i första hand inriktade sig på finkammning av området omkring Larssons hem och trakten öster om Märlingsån där man på vissa grunder kunde antaga att Larsson kunde finnas gav någon som helst antydan till ett svar som skulle kunna skingra detta dunkel kring hans försvinnande. Det finns visserligen flera teorier att gå efter. En är att Larsson som varje dag brukade vara ute och röra på sig i bland annat den aktuella terrängen kring hemmet i Grönviken, kan ha drabbats av någon sjukdom eller olyckshändelse som gör att han inte kan ta vara på sig själv och en annan är att han väl förtrogen sedan många år med vägen och terrängen till gården Fjäl i Revsund, kunnat begiva sig dit och sedan tappat minnet och blivit kvar någonstans efter vägen. En tredje teori är att han kan ha fallit i vattnet när han skulle gå över Märlingsån och sedan följt med strömmen ut i Revsundssjön. Både på onsdagen och torsdagen gjorde man stickprov i trakterna av Fjäl men även detta utan resultat. Vidare har man med motorbåtar undersökt stranden efter Revsundssjön samt där befintliga sportstugor. Torsdagens spaningar omfattade förutom skallgång, där ett 10-tal civila deltog, (i terrängen kring Grönviken) och dels patrullerade ett par man med roddbåt Märlingsån mellan vägen mot Sidsjö och Revsundssjön. Det är inte helt uteslutet att den försvunne Larsson kan ha begivit sig den över milslånga vägen till byn Fjäl i Revsunds socken och att han fortfarande kan leva. I så fall borde han vara i omedelbart behov att bli tillvaratagen med tanke på de kalla nätterna och de angrepp som han kan bli utsatt för bland annat för infektering av mygg och knott i skogen.

Bad om nattlogi

Så sent son i tisdags hade han nämligen ringt till familjen Olof Karlsson Fjäl och frågat efter nattlogi, berättar Engla Karlsson för ÖP. Han hade uppenbarligen tänkt sig att göra en vandring tll Fjäl som han vid flera tidigare tillfällen besökt, senast för tre år sedan, och sålunda var väl förtrogen med vägen dit. Han hade hörts pigg och kry, berättat om sin 17-åriga häst och vidare skämtat att "den hästen kan jag nog ha i 17-år till". Vidare hade han attv han skulle ut och titta till hästarna. Sedan dess har Larsson emellertid varit försvunnen och det var när man ringde från Grönviken på onsdagsmorgonen och frågade om han kommit fram till Fjäl som man slog larm. Fru Karlsson undrar, inte utan anledning, varför man inte satt in spaningar mer intensivt i bland annat dessa trakter vilket torde bero på att man i första hand velat patrullera terrängen i och de närmaste kilometrarna kring Grönviken. det område som kan ifrågakomma rör sig nämligen om någon mils radie och i ganska svårsökt terräng, med rik mark- och trädvegetation.

Mera militär

Militära spaningspersonalen inriktade sig huvudsakligen till att avpatrullera hela terrängen mella Märlån och de så kallade Höglundsbodarna där de hästar som Larsson sagt han skulle gå och se efter hållit till. Det kunde tänkas att han blivit sparkad av någon av dessa och sedan blivit liggande där. Några som helst spår efter den försvunne hade inte hittats när man vid 22-tiden på torsdagen avbröt skallgången för dagen. I dag väntar man på besked om ytterligare militär kan ställas till förfogande för fortsatt skallgång och funderar då enligt spaningsledningen polisassistent Folke Bryngemark meddelar, att inrikta sig på terrängen söder om landsvägen Grönviken-Sidsjö. Det kan ju tänkas att den försvunne Larsson av någon anledning (dock i så fall oförklarlig eftersom han inte brukar gå åt detta håll) gått över landsvägen och förirrat sig till detta område.


1961-07-08 lördag
Östersunds-Posten

"Fjärrskådare" anlitad för att hitta LARSSON
Inte heller fredagens spaningar rfter den i tisdags försvunne 82-årige förre lantbrukaren Gustaf Adolf Larsson, Grönviken, Bräcke, ledde till något resultat och man har inga som helst spår efter den försvunne. Vid fredagens sökande där man främst inriktade sig till trakten av Larssons hem i Grönviken samt vid Lillsjön halvannan kilometer söder om Grönvikens by,deltog ett 15-tal man från bygden. I säkandet anlitades vidare en schäferhund tillhörig sotarmästare G. A. Öhlund, Bräcke.
Vid 8-tiden idag på morgonen fortsatte sökandet. Folk från Grönviken samt folk från Hunge och Sidsjö i Bodsjö socken samlades vid Märlån. Sedan man nu av allt att döma inte kan erhålla ytterligare militär personal för det fortsatta sökandet överväger man, enligt vad ÖP erfar, att få till stånd ett nytt pådrag med frivilligt civilt skallgångsmannskap för avlösning under lördagseftermiddagen. En fjärrskåderska som anlitats som sakkunnig har förklarat att den försvunne Larsson borde "ligga på en myr cirka tre kilometer från Grönvikens by". Men många tecken tyder på att Larsson trots allt kan ha begivit sig på den milslånga vandringen till byn Fjäl i Revsunds socken. Möjligen har han då tröttnat och kanske vikit av från vägen ut i den ganska oländiga terrängen där han sedan blivit liggande. Uteslutet är heller inte att Larsson fortfarande efter tre och ett halvt dygns vistelse ute under bar himmel kan befinna sig i livet. Han var van skogsman och följakligen även van vid strapatser.


1961-07-10 måndag
Östersunds-Posten

Inte ett spår av 82-årigen har påträffats

82-årige lantbrukaren Gustaf Adolf Larsson, Grönviken, Bräcke, som försvann från sitt hem i tisdags är alltjämt borta och inte heller lördagens spaningar där sammanlagt närmare 200 man deltog har kastat något ytterligare ljus över hans mystiska försvinnande. Snarare torde man kunna säga att mystiken har tätnat, eftersom man de två sista dagarna koncentrerat spaningarna till delvis nya områden utan att finna några spår efter den försvunne.
På lördagseftermiddagen deltog ett 75-tal man från byar i Bräcke och Bodsjö socknar, varvid man främst inriktade sig på området väster om allmänna landsvägen Grönviken-Sidsjö med en ca två kilometer front till Svarttjärn, däri även inbegriper den myr som enligt den anlitade fjärrskåderskan den försvunne skulle finnas. Som avslutning genomsökte man ett mindre område öster om Sidsjövägen mot Lillsjön.
Söndagens spaningar hade koncentrerats till området väster om vägen Grönviken - Sidsjö - Svarttjärn - Fänsjöarna. I skallgångskedjorna deltog närmare 100-talet män från byarna Finnäs, Våle, Hunge, Sidsjö i Bodsjö socken, samt vidare från Grönviken, Bräcke, Fjäl och Döviken under ledning av polismännen Bryngemark, Larsson, Månsson och Olsson. Vidare utgick mannskap från Gåsböle med patruller på egna trader och anlitades spårhund från Bräcke. När man vid 19.30-tiden avbröt söndagens spaningar hade inga ytterligare spår framkommit efter den försvunne.


1961-07-12 onsdag
Östersunds-Posten

82-åringen hittad död
Flygspaning sattes in genom enskilt initiativ

Den sedan förra veckan försvunne 82-årige förre lantbrukaren Gustaf Adolf Larsson i Grönviken, Bräcke, återfanns på tisdagseftermiddagen död vid Fännåns utlopp i Revsundssjön c:a fem kilometer från sitt hem i Grönviken. Man förmodar att Larsson Misslyckats att ta sig över Fännån och sedan lagt sig till vila men dukat under av ansträngningarna.

Det var till stor del genom ett rådigt ingripande från en brorson till den försvunne polisman Gunnar Larsson, Bräcke, som man så snabbt kunde lösa gåtan med försvinnandet. Sedan alla ansträngningar att genom skallgång och annat sökande visat sig resultatlösa och landsfiskal John Noork i Bräcke beordrat att alla spaningar skulle inställas samt länsstyrelsen meddelat att hjälp med flygspaning inte kunde ifrågakomma (man hade från Bräckepolisens sida önskat att en helikopter ställts till förfogande) kontaktade polisman Larsson Gunnar "Spökis" Andersson,Östersund. Dessförinnan hade han genom enskilda personer på orten erhållit en garanti för flygspaningar å 1.000 kr. Bland annat hade en son till den bortgångne ensam ställt 400 kr till förfogande. Inom parentes kan tilläggas att endast hälften av garantisumman behövde tagas i anspråk. Bra flygväder rådde när man vid 15-tiden startade från Ope och efter den finkammning av det aktuella området som "Spökis" gjorde tillsammans med polisman Larsson kom man småningom in över Fännån där man från luften snart kunde upptäcka den försvunne Larsson där han låg invid ån delvis avklädd. När och under vilka omständigheter han tagit av sig kläderna har inte med bestämdhet kunnat fasställas men återfinnandet stärker teorin att Larsson fullföljt sina planer att gå till byn Fjäl i Revsund. Ungefär vid samma tidpunkt hade även ett lag flottere från trakten upptäckt Larsson men ännu inte hunnit meddela polismyndigheterna. Över Grönviken nedkastades efter upptäckten ett kartblad med meddelande till de anhöriga som under kvällen kunde återföra Larsson till hans hem.
Som ett exempel på det stora intresset som visats från ortsbefolkningen sida kan nämnas att ett massuppbåd av frivilliga uppgående till flera hundra man från såväl Bräcke, Bodsjö och Revsunds församlingar under nära en veckas tid utan ersättning deltagit i spaningarna.
Den så tragiskt bortgångne var född i Hällesjö, han kom dock redan i ungdomsåren till Grönviken där han förvärvade ett jordbruk vilket han alltjämt innehade tillsammans med en son. Utom åt skötseln av detta hade han ägnat sig åt skogs- och flottningsarbete,dessutom hade han under senare år nedlagt ett omfattande arbete på stenröjning på jordbruket. Ända in på ålderns sena höst hade han haft förmånen att äga en god hälsa, han var van skogsman och van vid strapatser och det torde få tillskrivas olyckliga omständigheter att han nu inte klarade strapatserna under den vandring som ändade ett långt och strävsamt liv.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1879 Födelse 1879-01-16 Hällesjö (Z) [1]
1879 Bosatt 1879-01-16 Ansjö, Hällesjö (Z) [2]
1881 1 år Brodern Arvid Leonard LARSSON föds 1881-01-06 Hällesjö (Z) [19]
1882 Bosatt 1882 Ansjö, Hällesjö (Z) [3]
1883 4 år Brodern Albin Petrus Leander LARSSON föds 1883-02-27 Hällesjö (Z) [20]
1883 4 år Brodern Albin Petrus Leander LARSSON dör 1883-03-10 Ansjö, Hällesjö (Z) [21]
1884 5 år Brodern Albert Leander LARSSON föds 1884-03-01 Hällesjö (Z) [22]
1884 5 år Brodern Albert Leander LARSSON dör 1884-04-25 Ansjö, Hällesjö (Z) [23]
1885 6 år Systern Hilma Kristina LARSSON föds 1885-05-26 Hällesjö (Z) [24]
1887 8 år Systern Hildur Ingrid Katarina LARSSON föds 1887-06-18 Hällesjö (Z) [25]
1888 9 år Bosatt 1888-12-16 Grönviken, Bräcke (Z) [4]
1889 10 år Systern Helena Elisabet LARSSON föds 1889-07-01 Bräcke (Z) [26]
1889 10 år Makan Hulda JONSSON föds 1889-11-17 Bodsjö (Z) [27]
1891 12 år Brodern Albert Theodor LARSSON föds 1891-01-25 Bräcke (Z) [28]
1892 Bosatt 1892 Grönviken, Bräcke (Z) [5]
1893 14 år Systern Hulda Maria LARSSON föds 1893-10-10 Bräcke (Z) [29]
1895 16 år Brodern Jonas Alfred LARSSON föds 1895-09-18 Bräcke (Z) [30]
1897 18 år Brodern Per Albin LARSSON föds 1897-07-13 Bräcke (Z) [31]
1900 Bosatt 1900 Grönviken, Bräcke (Z) [6]
1908 Bosatt 1908 Grönviken, Bräcke (Z) [7]
1908 29 år Vigsel Hulda JONSSON 1908-11-08 Bodsjö (Z) [17]
1909 30 år Dottern Helena Ingrid GUSTAFSSON föds 1909-06-07 Bräcke (Z) [32]
1910 Bosatt 1910 Grönviken, Bräcke (Z) [8]
1910 31 år Dottern Gertrud Kristina GUSTAFSSON föds 1910-07-17 Bräcke (Z) [33]
1910 31 år Brodern Arvid Leonard LARSSON dör 1910-12-12 Grönviken, Bräcke (Z) [34]
1914 35 år Dottern Eva Marta Gustafsson föds 1914-05-26 Bräcke (Z) [35]
1914 35 år Dottern Margareta Elsa Gustafsson föds 1914-05-26 Bräcke (Z) [36]
1914 35 år Systern Hilma Kristina LARSSON dör 1914-06-12 Grönviken, Bräcke (Z) [37]
1914 35 år Dottern Eva Marta Gustafsson dör 1914-07-11 Grönviken, Bräcke (Z) [35]
1915 36 år Sonen Jonas Alfred GUSTAFSSON föds 1915-10-22 Bräcke (Z) [38]
1915 36 år Sonen Jonas Alfred GUSTAFSSON dör 1915-12-31 Grönviken, Bräcke (Z) [39]
1916 37 år Systern Hulda Maria LARSSON dör 1916-12-09 Grönviken, Bräcke (Z) [40]
1917 38 år Dottern Anna Katarina Gustafsson föds 1917-02-19 Bräcke (Z) [41]
1920 41 år Dottern Karin Helga Otilia LARSSON föds 1920-12-30 Bräcke (Z) [42]
1921 42 år Dottern Karin Helga Otilia LARSSON dör 1921-02-04 Grönviken, Bräcke (Z) [43]
1922 43 år Dottern Gunborg Elin Nilda GUSTAFSSON föds 1922-06-03 Bräcke (Z) [44]
1924 45 år Sonen Ture Gustaf Adolf GUSTAFSSON föds 1924-06-22 Bräcke (Z) [45]
1927 Bosatt 1927 Grönviken, Bräcke (Z) [9]
1927 48 år Dottern Rut Hulda Elvira GUSTAFSSON föds 1927-04-12 Bräcke (Z) [46]
1930 51 år Sonen Arvid Leonard GUSTAFSSON föds 1930-03-07 Bräcke (Z) [47]
1930 51 år Sonen Arvid Leonard GUSTAFSSON dör 1930-04-24 Grönviken, Bräcke (Z) [48]
1931 52 år Dottern Marianne Sigrid GUSTAFSSON föds 1931-06-12 Bräcke (Z) [49]
1932 53 år Dottern Ulla Kerstin Britt GUSTAFSSON föds 1932-10-05 Bräcke (Z) [50]
1935 56 år Dottern Siv Edit Irene GUSTAFSSON föds 1935-10-31 Bräcke (Z) [51]
1937 Bosatt 1937 Grönviken, Bräcke (Z) [10]
1940 Bosatt 1940 Grönviken 1:6, Bräcke (Z) [11]
1941 Bosatt 1941 Grönviken, Bräcke (Z) [12]
1944 65 år Jordbruksräkning Hulda JONSSON 1944-09-14 Grönviken 1:6, Bräcke (Z) [18]
1945 66 år Fadern Lars Gustaf ANDERSSON dör 1945-08-18 Grönviken, Bräcke (Z) [52]
1945 66 år Modern Ingrid JONSDOTTER dör 1945-11-18 Grönviken, Bräcke (Z) [53]
1946 67 år Makan Hulda JONSSON dör 1946-09-19 Grönviken 1:6, Bräcke (Z) [54]
1950 Bosatt 1950 Grönviken 1:6, Bräcke (Z) [13]
1957 78 år Systern Helena Elisabet LARSSON dör 1957-01-18 Bräcke (Z) [15]
1959 80 år Brodern Johan Axel LARSSON dör 1959-04-08 Bräcke (Z) [39]
1960 Bosatt 1960 Grönviken, Bräcke (Z) [14]
1961 82 år Död 1961-07-05 Grönviken, Bräcke (Z) [15]
1961 Begravning 1961-07-16 Bräcke kyrkogård, Bräcke-Revsunds pastorat (Z) [16]
1961 Bouppteckning 1961-11-19 Grönviken, Bräcke (Z)

Källor

[1]Hällesjö C:5 (1862-1894) Bild 600 / sid 57 nr 2
  
[2]Hällesjö AI:7 (1872-1882) Bild 530 / sid 46
  
[3]Hällesjö AI:8 (1882-1891) Bild 620/ sid 54
  
[4]Bräcke AI:9 (1885-1892) Bild 570 / sid 51 rad 17
  
[5]Bräcke AI:10 (1892-1899) Bild 640/ sid 53 rad 4
  
[6]Bräcke AIIa:1 (1900-1909) Bild 1140/ sid 100 rad 4
  
[7]Bräcke AIIa:1 (1900-1909) Bild 1150 / sid 101 rad 12
  
[8]Bräcke AIIa:2b (1910-1926) Bild 440 / sid 238 rad 11
  
[9]Bräcke AIIa:4c (1927-1937) Bild 1040/ sid 396 rad 1
  
[10]Bräcke (Z) AIIa:5c (1937-1948) Bild 1000 / sid 439 rad 1
  
[11]Sveriges befolkning 1940
  
[12]Häradsskrivaren i Jämtlands östra fögderi FIaa:43 (1941-1941) Bild 230 / sid 19
  
[13]Sveriges befolkning 1950
  
[14]Sveriges befolkning 1960
  
[15]Sveriges dödbok 1901-2013
  
[16]Begravda i Sverige 2
  
[17]Bodsjö EI:1 (1895-1924) Bild 300 / sid 22 nr 10
  
[18]Statistiska centralbyrån (SCB) - Byrån för jordbruksstatistik, Allmänna jordbruksräkningen 1944 H1AB:719 (1944) Bild 3860
  
[19]Hällesjö C:5 (1862-1894) Bild 680 / sid 65 nr 1
  
[20]Hällesjö C:5 (1862-1894) Bild 760 / sid 73 nr 11
  
[21]Sveriges dödbok 1860-2017
  
[22]Hällesjö C:5 (1862-1894) Bild 800 / sid 77 nr 7
  
[23]Hällesjö (Z) F:1 (1862-1894) Bild 370 / sid 67 nr 4
  
[24]Hällesjö C:5 (1862-1894) Bild 870 / sid 84 nr 41
  
[25]Hällesjö C:5 (1862-1894) Bild 970 / sid 94 nr 47
  
[26]Bräcke C:3 (1862-1894) Bild 780 / sid 74 nr 23
  
[27]Bodsjö C:4 (1862-1894) Bild 610 / sid 55 nr 26
  
[28]Bräcke C:3 (1862-1894) Bild 840 / sid 80 nr 4
  
[29]Bräcke C:3 (1862-1894) Bild 930 / sid 89 nr 62
  
[30]Bräcke C:4 (1895-1911) Bild 130 / sid 5
  
[31]Bräcke C:4 (1895-1911) Bild 330 / sid 25 nr 58
  
[32]Bräcke C:4 (1895-1911) Bild 1710 / sid 163 nr 41
  
[33]Bräcke C:4 (1895-1911) Bild 1880 / sid 180 nr 77
  
[34]Bräcke EI:2 (1895-1913) Bild 710 / sid 62 nr 34
  
[35]Bräcke C:5 (1912-1926) Bild 350 / sid 29 nr 36
  
[36]Bräcke C:5 (1912-1926) Bild 350 / sid 29 nr 37
  
[37]Bräcke kyrkoarkiv bildid: 00143077_00008, sida 3 rad 21
  
[38]Bräcke C:5 (1912-1926) Bild 500 / sid 44 nr 83
  
[39]Sveriges dödbok 1901-2009
  
[40]Bräcke kyrkoarkiv bildid: 00143077_00019, sida 14 rad 32
  
[41]Bräcke C:5 (1912-1926) Bild 620 / sid 56 nr 16
  
[42]Bräcke C:5 (1912-1926) Bild 1010 / sid 95 nr 73
  
[43]SCB döda 1860–1948 A0032209_00618
  
[44]Bräcke C:5 (1912-1926) Bild 1170 / sid 111 nr 33
  
[45]Bräcke C:5 (1912-1926) Bild 1330 / sid 127 nr 27
  
[46]SCB födda 1860–1948 A0032435_00042 r 19
  
[47]Bräcke SCB födda,1860–1947 A0032536_00040 r 14
  
[48]SCB döda 1860–1948 A0032536_00453 rad 13
  
[49]Bräcke SCB födda,1860–1947 A0032570_00036 r 19
  
[50]Bräcke SCB födda,1860–1947 A0032604_00036 r 31
  
[51]Bräcke SCB födda 1860–1947 A0032713_00035 r 42
  
[52]SCB döda 1860–1948 A0041325_00029 r 23
  
[53]SCB döda 1860–1948 A0040921_00352
  
[54]SCB döda 1860–1948 A0041455_00031 r 24